सम्पर्क

पिपलबोट मिडिया प्रा लि

समाचार र बिज्ञापनको लागि:

तपाईंसँग कुनैपनि खबर, लेख, सुझाव, कार्यक्रम वा अन्य कुनै जानकारी, घटना , विज्ञापन आदि छ भने कृपया पठाउनुहोला । हामी प्रकाशित गर्ने छौ

   pipalbotenews1234@gmail.com

फोन नम्बर : 9813411113/9818207298/9843862936/9843639152